Училишни практики во демократската ера

дискриминација

видови дискриминација

предрасуди и дискриминација

ефектот на дискриминацијата

родова дискриминација

ова е Хејзел

Видеата кои се објавени на оваа страница за пренасочени и прикачени на видео платформата YouTube и нивните авторски права ги задржуваат своите автори. Страницата “Деморактски училишта” не чува никакви видео датотеки на својот сервер.

видеа изработени од учениците

Емпатија

Активност 6

Интернет насилство

Активност 10