Училишни практики во демократската ера

Училишта

Средни училишта

СУГСГ ,,Орце Николов"

СУГСГ ,,Орце Николов"

Гимназијата „Орце Николов“ во Скопје е училиште со традиција и постои повеќе од 60 години. Во неа учат околу 1200 ученици и работат 70 наставници.

СУГСГ ,,Зеф Љуш Марку''

СУГСГ ,,Зеф Љуш Марку''

Гимназијата „Зеф Љуш Марку“- Скопје со својата шест и девет годишна традиција и богата историја е прва гимназија на алабански јазик на територијата на Град Скопје.

Основни училишта

„Круме Кепески“

„Круме Кепески“

Училиштето „Круме Кепески“ постои од 1962 година. Во него учат 728 ученика со околу 60 вработени.

„Лирија“

„Лирија“

Оснoвното училиште „Лирија’ од Скопје постои 74 години каде учат 955 ученици со околу повеќе од 60 вработени.