Училишни практики во демократската ера

Насилство и интернет-насилство

Постапките што вклучуваат физичка сила и/или моќ и заплашување со намера да повредат, оштетат или да убијат некого или нешто се акти на насилство.

Интернет-насилството е нова форма на насилство што најчесто се појавува помеѓу тинејџерите, но присутно е и кај возрасните. Интернет-насилството се појавува на социјалните мрежи со користење на новата технологијата и вклучува навредување, потсмевање или омаловажување на други индивидуи и/или групи. За разлика од физичкото насилство, интернет-насилството може да се одвива „секогаш и секаде“, со тоа што насилникот не мора да е физички близу до жртвата. Насилникот не се соочува лице в лице со жртвата и често се случува насилство без идентификување на насилникот. Поради тоа насилникот се чувствува супериорен и заборава дека позади екранот всушност стои личност што исто така има чувства што можат да бидат повредени. Интернет-насилството ги надминува стереотипните претстави за насилник и жртва.

Насилството надминува бариери на пол, род, етничка припадност, религиозни уверувања,  сексуална ориентација, социо-економски статус, место на раѓање и живеење…

Насилството влијае врз животот и на жртвата и на насилникот.

Последиците од насилството се повеќе од само непосредните повреди и има значјани краткотрајни или долготрајни ефекти, како пост-трауматско растројство, самоповредување и др.

Секој има право на живот БЕЗ насилство. Заштитата од насилство е дел од уживањето и почитувањето на основните човекови слободи и права, живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост.

Добрата вест е дека насилството може да се спречи.

“Лутината и нетолеранцијата се најголемите непријатели на вистинското разбирање“ – Махатма Ганди

Активности

Сајбер насилство

Почетна Како да го спречиме ова насилство? Правила за користење на интернетот Сајбер насилство е нова форма на насилство најчесто помеѓу тинејџерите, но доста често се појавува и кај возрасните. Тоа е всушност еден вид на насилство коешто се појавува на социјалните мрежи и на интернетот. Тука спаѓа секој вид на навредување, потсмевање или омаловажување [...]

Како да спречиме насилно однесување

1.       Учениците се прашуваат: „Што значи да имаш добро – фер однесување и љубезно однесување спрема другите?“ (Се очекуваат одговори како што се: да се покаже почит, да се биде праведен, да се биде пријател со сите, меѓусебно да се сослушуваат, да не се исмејуваат, да не се навредуваат, да нема насилство.)   2.       Учениците [...]

Како да се спротиставиме?

1.       На табла се пишува изјавата: „Сѐ е во ред во нашето одделение!“ Учениците се прашуваат: „Дали навистина е така?“ 2.       На учениците им се дава задача да размислат за сѐ она што мислат дека не е во ред во нивното одделение. Од нив се бара да се потсетат на ситуации на неправилно однесување или [...]

Насилство на интернет и дигитално граѓанство

Преку бура на идеи учениците се прашуваат да наведат кои веб-страници, социјални мрежи, апликации и сл. најчесто ги посетуваат (Instagram, FB, Twitter, Wikipedia, Twich, You tube...). На учениците им се поставуваат следните прашања: ·         Што најчесто пребарувате на интернет? ·         Освен Википедија, дали консултирате други веб-страници за пишување домашни задача? ·         Колку често сте на [...]

Интернет комуникација и безбедност

На учениците им се поставува прашањето дали користат интернет. Се очекува потврден одговор и им се поставува прашањето: „Кои правила за користење на интернет-мрежата ги знаете/применувате?“ Се применува техниката „бура на идеи“ и сите идеи што ги имаат учениците се запишуваат на табла. Се разгледуваат идеите што ги излистале учениците на таблата. Со учениците се [...]

Насилство на интернет

На учениците им се најавува дека продолжуваат со активности за насилство и интернет-насилство. Учениците во парови дискутираат за следните прашања дадени во работниот лист 1: Што значи да се биде храбар? (примери на очекувани одговори – да се има смелост, да се одбрани некој, да се спротивстави на социјални притисоци). Како можете да покажете храброст [...]

Насилство на интернет

Се почнува  со  бура  на  идеи за поимот насилство. Учениците се поттикнуваат да дадат примери на секојдневно насилство и одговорите се пишуваат на табла. Откако ќе се исцрпат одговорите, побарајте од учениците да ги групираат во три категории: физичко, вербално и насилство со однесување. PDF документ од активноста

Емпатија – „Во чевлите на некој друг“

Учениците се прашуваат дали може да се сетат на некој пример кога  имале расправија со некој пријател или кога некоја блиска личност ги повредила нивните чувства – пример на ситуација кога посакале некој да ги разбере како се чувствувале? Од учениците се бара во парови да ги разменат своите искуства со доживеани непријатни чувства. PDF [...]

Борба против насилство на интернет

На таблата (или на слајд 1) се пишува следната стимулирачка изјава. Од учениците се бара секој индивидуално да ја прочита изјавата и се поттикнуваат тивко и без коментари на глас да размислат за неа. Вашиот пријател го објави овој коментар на социјаните мрежи: „Се чуствувам тажно... зошто луѓето не ме оставаат на мира“ PDF документ [...]

Разговор како вид на комуникација

На учениците им се објаснува дека часот ќе го почнат со игра „Борба за портокал“. Оделението се дели на две групи, група А и група Б. На двете групи задачата им се дава посебно. На групата А ѝ се кажува да остане во училницата, додека на групата Б ѝ се кажува да излезе надвор од [...]

Интернет-насилство, превенција и онлајн комуникација

Се пушта видео каде што јасно се демонстрира насилство кај учениците. Откако учениците ќе го проследат видеото, се поставуваат прашања за содржината на видеото. ·        Што забележавте од ова видео? ·         Дали беше во ред насилното однесување спрема момчето? ·         Како се чувствуваше момчето врз кое беше направено насилно однесување? ·         Ако [...]

Борба против говор на омраза

На учениците им се објаснува дека активноста ќе вклучи истражување на употребата на интернетот како ресурс за добивање информации. Учениците ги прашуваме: • Дали и колку често користите интернет? • За што најчесто го користите интернетот? • Дали имате омилени веб-страници? • Кои се вашите омилени веб-страници? PDF документ од активноста

Кампања против насилство

Учениците се прашуваат што подразбираат под терминот интернет-насилство. Одговорите се пишуваат на табла (според одговорите на учениците може заеднички да резимира дека интернет-насилство е кога некој користи интернет или мобилен телефон да навредува, понижува, прави шеги или да им се заканува на другите). PDF документ од активностаВеб страница

Креирање на политика за намалување на насилство

Учениците се потсетуваат на одржаната активност „Борба против насилство“. Се прашуваат дали се сеќаваат на сценаријата и улогите на кругот на поддршката на жртвите на насилство. Се резимираат следните улоги – пријатели,  училиште, други (семејство, полиција, младински клубови, веб-страници и кампањи преку интернет и социјални медиуми). PDF документ од активноста

Интернет – Насилство и кршење на човековите права

Учениците се прашуваат: „Што е тоа насилство?“ и  дали чуле за поимот „електронско насилство“ или cyberbullying – бура на идеи. Учениците се делат и работат во 4 групи (по околу 5–6 ученици) на работниот лист – мисловна мапа – „Што е електронско насилство?“ Секоја група презентира и се води кратка дискусија за тоа што е [...]