Училишни практики во демократската ера

Структура на Веб страна на тема „Справување со дискриминација“

Од учениците се бара да замислат ситуација во која наставникот им забранува на оние ученици кои носат сина облека да излезат на голем одмор со објаснување дека треба да ја средат училницата.

Учениците во парови дискутираат за следните прашања:

  1. Како би се чувствувале доколку сте еден од тие кои носеле сина облека?
  2. Што мислите дали е во ред наставникот да одлучува кој ќе оди на одмор а кој треба даостане да ја средува училницата, врз основа на тоа каква облека носи?
  3. Како би се чувствувале доколку некој од вас носел зелена облека и ви било дозволенода одите на одмор, додека вашиот најдобар другар кој носел сина облека не му билодозволено да оди на одмор.

Оставете коментар.