Училишни практики во демократската ера

Права и одговорности на учениците

Дали децата имаат право да прават што сакаат? (Ги наведувам учениците да размислуваат во рамки на домот, училиштето, меѓу своите другари и сл.

– Очекувани одговори –  повеќе негативни одговори

 

Какви права имаат децата?

– Очекувани одговори: право на живот, право на слобода, право на избор, право на слободно изразување, право на образование и сл.

Оставете коментар.