Училишни практики во демократската ера

Насилство на интернет и дигитално граѓанство

Преку бура на идеи учениците се прашуваат да наведат кои веб-страници, социјални мрежи, апликации и сл. најчесто ги посетуваат (Instagram, FB, Twitter, Wikipedia, Twich, You tube…). На учениците им се поставуваат следните прашања:

·         Што најчесто пребарувате на интернет?

·         Освен Википедија, дали консултирате други веб-страници за пишување домашни задача?

·         Колку често сте на некоја од социјалните мрежи? Зошто?

·         Колку често пишувате постови (објави) и/или коментирате нечие  постирање  (објавување)?

·         Колку често постирате (објавувате) фотографии и зошто?

Оставете коментар.