Училишни практики во демократската ера

Разговор како вид на комуникација

На учениците им се објаснува дека часот ќе го почнат со игра „Борба за портокал“. Оделението се дели на две групи, група А и група Б. На двете групи задачата им се дава посебно. На групата А ѝ се кажува да остане во училницата, додека на групата Б ѝ се кажува да излезе надвор од училницата и да почека сѐ додека не биде повикана. На групата А ѝ се кажува дека нивна задача е да го земат портокалот што ќе биде оставен на средина за да направат сок од портокал.

Оставете коментар.