Училишни практики во демократската ера

Интернет-насилство, превенција и онлајн комуникација

Се пушта видео каде што јасно се демонстрира насилство кај учениците.

Откако учениците ќе го проследат видеото, се поставуваат прашања за содржината на видеото.

·        Што забележавте од ова видео?

·         Дали беше во ред насилното однесување спрема момчето?

·         Како се чувствуваше момчето врз кое беше направено насилно однесување?

·         Ако би биле на негово место, што би направиле?

·         Вие користите социјални мрежи. Дали некогаш сте забележеле дека некој  на сличен начин бил жртва преку социјалните мрежи? Ако ДА, како реагиравте на таквото однесување?

·         Што мислите, како може да се спречи ваквото насилно однесување преку социјалните мрежи, било вербално било физичко.

Оставете коментар.