Училишни практики во демократската ера

Емпатија – „Во чевлите на некој друг“

Учениците се прашуваат дали може да се сетат на некој пример кога  имале расправија со некој пријател или кога некоја блиска личност ги повредила нивните чувства – пример на ситуација кога посакале некој да ги разбере како се чувствувале?

Од учениците се бара во парови да ги разменат своите искуства со доживеани непријатни чувства.

Оставете коментар.