Училишни практики во демократската ера

Борба против насилство на интернет

На таблата (или на слајд 1) се пишува следната стимулирачка изјава. Од учениците се бара секој индивидуално да ја прочита изјавата и се поттикнуваат тивко и без коментари на глас да размислат за неа.

Вашиот пријател го објави овој коментар на социјаните мрежи:

„Се чуствувам тажно… зошто луѓето не ме оставаат на мира“

Оставете коментар.