Училишни практики во демократската ера

Борба против говор на омраза

На учениците им се објаснува дека активноста ќе вклучи истражување на употребата на интернетот како ресурс за добивање информации. Учениците ги прашуваме:
• Дали и колку често користите интернет?
• За што најчесто го користите интернетот?
• Дали имате омилени веб-страници?
• Кои се вашите омилени веб-страници?

Оставете коментар.