Училишни практики во демократската ера

Загадување на воздухот – Проверка на фактите

Учениците донесоа одлука да истражуваат и да преземат акција за загадувањето на воздухот во нашиот град и држава, како еден од најактуелните и најзагрижувачките проблеми. Во воведниот дел се бара уште еднаш да ги образложат аргументите зашто одлучиле да работат на овој проблем.

Оставете коментар.